{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
{ "id": "https://www.penti.com.ro/reducere-mid-season/", "name": "Plaja 3 al % 25", "creative": "https://77409f.a-cdn.akinoncloud.com/cms/2024/06/25/ad23e901-f92e-4182-999f-cdf578aceba6.png", "position": "1" }

POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE


POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE

1-Informații generale despre PENTI WORLD

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru PENTI WORLD, cu sediul în Str Dr Iacob Felix nr 87, sector 1, oras Bucuresti, țara Romania, în calitate de Operator de date cu caracter personal, denumit în continuare și „PENTI WORLD”, „Compania” sau Noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării web site-ului PENTI WORLD.ro

2-Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de PENTI WORLD

Dacă ești client al PENTI WORLD, atunci PENTI WORLD. prelucrează datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizezi PENTI WORLD.ro, de exemplu date privind sănătatea furnizate prin inermediul site-ului, precum și orice alte categorii sau tipuri de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul efectuării unei programări sau în orice alt mod care ar putea rezulta din utilizarea site-ului.

Când te conectezi în site cu un cont pe care îl deții deja, PENTI WORLD poate prelucra date asociate contului pe care le-ai furnizat deja.

Dacă ești vizitator al PENTI WORLD.ro, atunci PENTI WORLD prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în pe parcursul utilizării site-ului, precum date introduse în formulare sau casete de abonare.

Dacă ești persoană de contact a unui partener al nostru, prelucrăm datele tale de contact (nume și prenume, adresă de e-mail și telefon) în legătură cu relația contractuală existentă.

3-Scopurile și temeiurile prelucrărilor


Scop Temei

Utilizator al PENTI WORLD.ro

Desfășurarea relației contractuale dintre tine și PENTI WORLD sau furnizarea serviciilor noastre. Prelucrarea are la bază acordul sau contractul încheiat între tine și PENTI WORLD, definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și PENTI WORLD

Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin PENTI WORLD în contextul serviciilor prestate, inclusiv obligații fiscale sau de arhivare. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea pentru PENTI WORLD de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de oferi serviciile așteptate de tine.

Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de PENTI WORLD Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii dedicate.

Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale sau poți oricând să te dezabonezi prin solicitarea acestui lucru pe email.

Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe PENTI WORLD.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al PENTI WORLD de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe PENTI WORLD.ro. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciilor oferite prin intermediul site-ului.

Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor Operatorului.

Vizitator al PENTI WORLD.ro

Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de PENTI WORLD. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea opțiunii dedicate.

Pentru dezabonare poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale sau poți oricând să te dezabonezi prin solicitarea acestui lucru pe email.

Pentru remedierea eventualelor aspecte semnalate de tine prin plângeri sau reclamații și pentru îmbunătățirea experienței oferite de PENTI WORLD.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al PENTI WORLD de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Persoană de contact a unui Partener

Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre PENTI WORLD și Partener/potențial Partener. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim PENTI WORLD de a iniția și desfășura relațiile contractuale in contextul oferirii serviciilor către client. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite.

Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor Operatorului.


4-Asigurarea confidențialității și securității datelor tale personale

PENTI WORLD implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care sunt pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este permis doar pentru persoane autorizate, pe baza necesității demonstrabile de acces. Măsurile de securitate a informațiilor sunt proporționale cu riscurile asociate prelucrării. Măsurile sunt verificate și adaptate frecvent pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare cele mai bune practici din domeniu. De asemenea, folosim măsuri de securitate sporite atunci când prelucrăm categorii speciale de date personale.

Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, personalul medical și tehnic, operatorii și persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele tale personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la date, sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea cel puțin aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de compania noastră.


5-Durata prelucrării datelor

PENTI WORLD prelucrează datele tale cu caracter personal pe cea mai scurtă perioadă necesară pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale PENTI WORLD pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin PENTI WORLD (de exemplu, pentru documentele financiar-contabile termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent).

Dacă ești client și îți exerciți dreptul de ștergere a contului de utilizator, prin utilizarea funcționalității de ștergere, PENTI WORLD va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona și a șterge datele aferente contului tău, mai puțin acele date asociate cu o obligație legală a noastră. Dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje tip sms cu informări comerciale. Ștergerea contului nu este un proces automat, necesitând o validare umană. De asemenea, dacă dorești ștergerea contului tău când pe acest cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea serviciilor și finalizarea celei mai recente comenzi.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, PENTI WORLD va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de PENTI WORLD pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai PENTI WORLD, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

6-Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, PENTI WORLD poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină PENTI WORLD în oferirea de servicii, precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

• Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului PENTI WORLD.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia

• Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile

• Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Parteneri ai noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

7-Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către PENTI WORLD pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României sau către alte state din Spațiul European Extins.

Înainte de a transfera datele personale într-o altă jurisdicție, ne vom asigura că există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau că operatorul sau persoana împuternicită de operator din jurisdicția respectivă oferă garanții adecvate sau se aplică una din următoarele excepții:

• Ți-ai exprimat în mod explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce ați fost informat asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica;

• Transferul este necesar pentru executarea unui contract între tine și noi sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs.;

• Transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul tău între noi și o altă persoană fizică sau juridică;

• Transferul este necesar din considerente importante de interes public;

• Transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• Transferul este necesar pentru protejarea intereselor tale vitale sau ale altor persoane, atunci când persoana vizată nu are capacitatea fizică sau juridică de a-și exprima acordul.

• Transferul se realizează dintr-un registru care are scopul de a furniza informații publicului și care poate fi consultat de public.

8-Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul PENTI WORLD.ro, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul să soliciți portarea datelor tale cu caracter personal.

8.1 Dreptul de a solicita acces la date

Dacă ne ceri, vom confirma dacă procesăm datele tale personale și, dacă este permis de lege, îți vom furniza o copie a acestor datele personale (împreună cu anumite alte detalii). Dacă ai nevoie de copii suplimentare, este posibil să fie necesar să percepem o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

8.2 Dreptul de a cere rectificarea

Dacă datele personale pe care le deținem despre tine sunt inexacte sau incomplete, ai dreptul să soliciți rectificarea acestora. Dacă este cazul și ne soliciți, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vom spune cu cine am împărtășit datele tale personale, astfel încât să îi poți contacta direct pentru rectificare.

8.3 Dreptul de a solicita ștergerea

Ne poți cere să ștergem sau să suprimăm datele tale personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care nu mai este nevoie de ele. Dacă ai dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele tale personale altor persoane, le vom informa despre solicitarea de ștergere a datelor, acolo unde este posibil. Dacă este cazul și ne soliciți, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vom spune cu cine am împărtășit datele tale personale, astfel încât să îi poți contacta direct pentru ștergere.

8.4 Dreptul tău de a restricționa prelucrarea

Ne poți cere să "blocăm" sau să oprim prelucrarea datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care se contestă exactitatea acestor date personale sau dacă ai obiectat. Dacă ai dreptul la restricționare și dacă am împărtășit datele tale personale cu alții, îi vom informa despre restricție unde este posibil să facem acest lucru. Dacă este cazul și ne soliciți, acolo unde este posibil și legal să facem acest lucru, vom spune cu cine am împărtășit datele tale personale, astfel încât să îi poți contacta direct.

8.5 Dreptul la portabilitatea datelor

În anumite circumstanțe ai dreptul să ceri și să obții datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automatizat pentru ca să le reutilizezi în altă parte sau poți să ne ceri să le transferăm unei terțe părți la alegere.

8.6 Dreptul de a obiecta

Ne poți cere să nu mai prelucrăm datele tale personale și vom face acest lucru dacă:

• Ne bazăm prelucrarea pe interesele noastre legitime sau ale unor terți, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase care justifică prelucrarea

• Prelucrăm datele tale personale în scopuri de marketing direct.

În contextul unor măsuri de securitate implementate în cadrul companiei noastre, este posibil să fie preluate imagini foto/video pentru a ne ajuta la trasabilitatea unor evenimente și pentru protecția ta. Imaginie pot fi transferate reprezentanților autorităților. Nu este intenția noastră să preluăm imagini care sa evidențieze o anumită persoană. Dacă totuși o persoană este identificabilă în materialele foto/video transferate de către noi, ai dreptul de a obiecta la prelucrare pentru motive care țin de situația ta particulară. În orice caz, în respectarea dreptului la viată privată, înaintea oricărei înregistrări foto și sau video, vom anunța în prealabil că urmează să fie preluate imagini.

PENTI WORLD nu va folosi niciodată datele tale personale pentru a te supune unei decizii individuale prin mijloace total automate.

8.7 Dreptul de a-ți retrage consimțământul

Dacă ne bazăm prelucrarea pe consimțământul tău, ai dreptul să retragi acest consimțământ în orice moment.

8.8 Dreptul de a depune o plângere (la noi sau la Autoritatea de Supraveghere)

Dacă te preocupă orice aspect al practicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care ne-am ocupat de datele tale personale, poți raporta aceste aspecte Autorității de Supraveghere competente la www.dataprotection.ro.

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa gdpr@penti.com.tr . Monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru cu Protecția Datelor ce poate fi contactat la gdpr@penti.com.tr

FII PRIMUL CARE AFLĂ!